Muzej za mir

Naši dijaki so 20. In 24. januarja 2020 obiskali Muzej za mir: evropska zgodba. Namenjen je razmisleku o temeljnih vrednotah, na katerih sloni sodobna Evropa in ki vodijo delovanje Evropske unije: svobodi, miru, demokratičnosti, blaginji, dobrobiti, solidarnosti in raznolikosti. S pomočjo bogate kulturne dediščine, ki jo v različnih oblikah in virih hrani Muzej narodne osvoboditve Maribor, so dijaki odkrivali in razmišljali, kako so se te vrednote razvijale skozi čas, kako naj jih ohranimo za prihodnost in zamejimo posledice vseh oblik nasilja in nestrpnosti.