»PROCESI VKLJUČEVANJA MIGRANTOV V SLOVENSKO KULTURO – MULTIKULTURNI PRISTOP K INTEGRACIJI«

Na natečaju »Mladi za napredek Maribora 2020« (37. srečanje) sodelujemo tudi z raziskovalno nalogo z naslovom . Raziskovalno področje: SOCIOLOGIJA, avtorici: Tamara Bosilj in Alejna Skenderi, mentorica: Mojca Fajt, prof.

Avtorici sta raziskali različna področja integracije v Republiki Sloveniji. Preučili sta vpliv kulturnih in družbeno socialnih razlik na življenje migrantov ob njihovem prihodu v Slovenijo in kako te razlike vplivajo na njihovo življenje kasneje, ko že nekaj časa bivajo tukaj in se integrirajo v družbo. Ugotovili sta, da so področja nastanitve, zaposlovanja in nediskriminacije pomanjkljivo urejena, zato sta oblikovali predloge, ki bi pripomogli k hitrejši in lažji integraciji migrantov v Sloveniji.

Tamara in Alejna na javnem zagovoru svoje raziskovalne naloge 12. marca 2020. »Izvajanje integracije predstavlja izziv tudi naši državi«.