Vsi prispevki, ki jih je objavil/a Mojca Fajt

Aktivnosti ob dnevu Evrope

KAKŠEN POMEN IMA EU V NAŠEM VSAKDANJEM ŽIVLJENJU IN KAJ EVROPA POČNE ZAME?

Izbrana smer prihodnjega razvoja EU se bo najbolj dotaknila generacije današnjih mladih. Zato smo mnoge dijake, ki imajo veselje do kritičnega razmišljanja, spodbujali k premisleku.

Ker ustvarjalnosti ne gre omejevati niti v vsebini niti v formi, so lahko svojo vizijo EU, v kateri bi si želeli živeti v prihodnje, predstavili v Tednu Evrope, med 5. in 14. majem bodisi v obliki eseja, fotografije, videa, umetniškega izdelka bodisi v drugi izbrani obliki.

Spraševali smo se, kako Evropa vpliva na naše vsakdanje življenje? Kakšen vpliv ima na naše šolanje, zaposlovanje, zdravstvo, preživljanje prostega časa, potovanja, varnost, potrošniške izbire in socialne pravice? Kako je Evropa prisotna v naših krajih, mestih in regijah?

Ugotovili smo, da kot evropski državljani uživamo osnovne ugodnosti, ki jih jemljemo za samoumevne. Živimo na celini, na kateri vlada mir, smo del največjega svetovnega gospodarstva ter običajno svobodno potujemo v druge države EU in tam živimo.

Je pa res, da se EU trenutno sooča z različnimi izzivi, od zdravstvenih, gospodarskih do okoljskih. Veliko državljanov je izgubilo zaupanje v politike. Pojavljajo se dvomi v zvezi z nekaterimi dosežki evropskega povezovanja, kot je prosto gibanje oseb. Spoznali smo, da ob upoštevanju teh izzivov trenutne politične smernice vsebujejo šest ključnih ciljev za Evropo:

  1. evropski zeleni dogovor,
  2. gospodarstvo v službi ljudi,
  3. Evropa, pripravljena na digitalno dobo,
  4. spodbujanje evropskega načina življenja,
  5. močnejša Evropa v svetu,
  6. nova spodbuda za evropsko demokracijo.

Izven kalupa – negativne reprezentacije drugih

Na natečaju »Mladi za napredek Maribora 2021« (38. srečanje) smo sodelovali z raziskovalno nalogo z naslovom “IZVEN KALUPA – NEGATIVNE REPREZENTACIJE DRUGIH”. Raziskovalno področje: sociologija; avtorici: Eva Plajnšek in Alenka Senekovič; mentorica: Mojca Fajt, prof.

Avtorici sta raziskali, kako so nam stereotipi posredovani prek družbene interpretacije, ki se odvija prek medijskega diskurza. Zanimalo ju je, ali sovražni govor ustvarja podlago za izključevanje, marginaliziranje, odvzem dostojanstva, manj ugodno obravnavo. Ugotavljali sta, ali stigma kot označba posameznika za nesprejemljivega, manj vrednega ali nevarnega, lahko postane razlog za socialno odrivanje (segregacijo) ali diskriminacijo. Spraševali sta se, ali se predsodki okrepijo v kriznih časih, ko se delitve med nami in njimi še bolj zaostrijo.

Alenka Senekovič in Eva Plajnšek

Muzej za mir – Evropska zgodba, 29. 3. 2021

V ponedeljek, 29. marca 2021, je na šoli potekal prvi del sklopa VDMN, obvezni del OIV za 2. letnike gimnazije. Delavnico Muzej za mir izvaja Muzej narodne osvoboditve Maribor. Delavnica je del nagrajenega programa Muzej za mir, na kateri se posvečamo razmisleku o temeljnih vrednotah, na katerih sloni sodobna Evropa: svobodi, miru, demokratičnosti, blaginji, dobrobiti, solidarnosti in raznolikosti. Dijaki so odkrivali in razmišljali, kako so se te vrednote razvijale skozi čas, kaj nam pomenijo danes in kako naj jih ohranimo za prihodnost. Vse to so povezali z lokalnimi zgodbami iz preteklosti, ki lahko služijo kot navdih ali vzor, ali pa nas, nasprotno, opominjajo na posledice, če se vrednotam kot posamezniki in družba odpovemo.

DRŽAVLJANSKA KULTURA, SPLETNI SEMINAR O EU ZA MLADE, 10. IN 11. 3. 2021

V okviru obveznega dela OIV smo v v sodelovanju s Hišo Evropske unije za tretje letnike izvedli predavanje v sklopu Državljanske kulture na daljavo, in sicer “Spletni seminar o EU za mlade”.

Spletna izobraževalna aktivnost vključuje dinamično predstavitev Evropske unije in priložnosti, ki jih ponuja mladim. Z uporabo spletnih orodij (npr. hitre ankete in naloge v manjših skupinah) doseže aktivno sodelovanje dijakov. Gre za izvajanje izobraževalne dejavnosti za ozaveščanje dijakov o evropski parlamentarni demokraciji in političnem odločanju. Dijaki so pridobili znanja in kompetence za oblikovanje aktivnega in odgovornega evropskega državljanstva.

Nagradni natečaj

Dijakinje in dijaki,

pripenjam vabilo evropskega poslanca dr. Milana Brgleza za sodelovanje na nagradnem natečaju, ki bo potekal v šolskem letu 2020/2021. 

Izdelki naj bodo delo posameznic oz. posameznikov in ne skupinski in naj bodo jasno označeni z imenom in priimkom avtorice oz. avtorja ter s šolo oz. zavodom, v okviru katerega je izdelek nastal. Rok za oddajo izdelkov je 31. januar 2021.

Pošljete jih lahko preko e-pošte na naslov mojca.fajt@tretja.si ali jih prinesete osebno najkasneje do 27. januarja 2021.

Vljudno vabljeni k sodelovanju!

Mojca Fajt, prof.

Dijaki ambasadorji 2020/21

III. gimnazija Maribor v šolskem letu 2020/21 že tretje leto sodeluje v  izobraževalnem programu Šola ambasadorka Evropskega parlamenta (EPAS).

Program EPAS je namenjen ozaveščanju in izobraževanju dijakov in učiteljev o Evropski uniji in z njo povezanih temah ter usposabljanju dijakov za aktivno državljanstvo. 

Sodelujoči dijaki okrepijo znanje in kompetence, kritično mišljenje in politično-državljansko ozaveščenost, ki so bistvenega pomena za razvoj dejavnih in odgovornih državljanov, sodelujejo na dogodkih Pisarne Evropskega parlamenta ter ob koncu šolskega leta prejmejo potrdilo o sodelovanju v programu. Po koncu projekta prejmejo naziv Dijak ambasador Evropskega parlamenta in so povabljeni na prav njim namenjeno zaključno slovesnost.

Najboljši dijaki se udeležijo simulacije delovanja Evropskega parlamenta Evrošola v Strasbourgu v Franciji v šolskem letu 2021/22, če bodo epidemiološke razmere dovoljevale izvedbo simulacij.

Dijaki ambasadorji Anteja Garmut, Rok Tuš in Marko Rafolt

VIDEOKONFERENCA Z EVROPSKO POSLANKO ROMANO TOMC, 21. 4. 2020

21. aprila 2020 smo ambasadorji III. gimnazije Maribor opravili videokonferenco z evropsko poslanko Romano Tomc.

Pogovarjali smo se o aktualnih temah, predvsem o pandemiji COVID – 19 in o odzivu Evropske unije na pandemijo. Razpravljali smo o gospodarskih posledicah in ukrepih evropskih institucij in Slovenije za zajezitev in ublažitev njenih posledic za življenje državljanov in spodbuditev okrevanja gospodarstva.

»PROCESI VKLJUČEVANJA MIGRANTOV V SLOVENSKO KULTURO – MULTIKULTURNI PRISTOP K INTEGRACIJI«

Na natečaju »Mladi za napredek Maribora 2020« (37. srečanje) sodelujemo tudi z raziskovalno nalogo z naslovom . Raziskovalno področje: SOCIOLOGIJA, avtorici: Tamara Bosilj in Alejna Skenderi, mentorica: Mojca Fajt, prof.

Avtorici sta raziskali različna področja integracije v Republiki Sloveniji. Preučili sta vpliv kulturnih in družbeno socialnih razlik na življenje migrantov ob njihovem prihodu v Slovenijo in kako te razlike vplivajo na njihovo življenje kasneje, ko že nekaj časa bivajo tukaj in se integrirajo v družbo. Ugotovili sta, da so področja nastanitve, zaposlovanja in nediskriminacije pomanjkljivo urejena, zato sta oblikovali predloge, ki bi pripomogli k hitrejši in lažji integraciji migrantov v Sloveniji.

Tamara in Alejna na javnem zagovoru svoje raziskovalne naloge 12. marca 2020. »Izvajanje integracije predstavlja izziv tudi naši državi«.

Muzej za mir

Naši dijaki so 20. In 24. januarja 2020 obiskali Muzej za mir: evropska zgodba. Namenjen je razmisleku o temeljnih vrednotah, na katerih sloni sodobna Evropa in ki vodijo delovanje Evropske unije: svobodi, miru, demokratičnosti, blaginji, dobrobiti, solidarnosti in raznolikosti. S pomočjo bogate kulturne dediščine, ki jo v različnih oblikah in virih hrani Muzej narodne osvoboditve Maribor, so dijaki odkrivali in razmišljali, kako so se te vrednote razvijale skozi čas, kako naj jih ohranimo za prihodnost in zamejimo posledice vseh oblik nasilja in nestrpnosti.