Muzej za mir – Evropska zgodba, 29. 3. 2021

V ponedeljek, 29. marca 2021, je na šoli potekal prvi del sklopa VDMN, obvezni del OIV za 2. letnike gimnazije. Delavnico Muzej za mir izvaja Muzej narodne osvoboditve Maribor. Delavnica je del nagrajenega programa Muzej za mir, na kateri se posvečamo razmisleku o temeljnih vrednotah, na katerih sloni sodobna Evropa: svobodi, miru, demokratičnosti, blaginji, dobrobiti, solidarnosti in raznolikosti. Dijaki so odkrivali in razmišljali, kako so se te vrednote razvijale skozi čas, kaj nam pomenijo danes in kako naj jih ohranimo za prihodnost. Vse to so povezali z lokalnimi zgodbami iz preteklosti, ki lahko služijo kot navdih ali vzor, ali pa nas, nasprotno, opominjajo na posledice, če se vrednotam kot posamezniki in družba odpovemo.