Dijaki ambasadorji 2020/21

III. gimnazija Maribor v šolskem letu 2020/21 že tretje leto sodeluje v  izobraževalnem programu Šola ambasadorka Evropskega parlamenta (EPAS).

Program EPAS je namenjen ozaveščanju in izobraževanju dijakov in učiteljev o Evropski uniji in z njo povezanih temah ter usposabljanju dijakov za aktivno državljanstvo. 

Sodelujoči dijaki okrepijo znanje in kompetence, kritično mišljenje in politično-državljansko ozaveščenost, ki so bistvenega pomena za razvoj dejavnih in odgovornih državljanov, sodelujejo na dogodkih Pisarne Evropskega parlamenta ter ob koncu šolskega leta prejmejo potrdilo o sodelovanju v programu. Po koncu projekta prejmejo naziv Dijak ambasador Evropskega parlamenta in so povabljeni na prav njim namenjeno zaključno slovesnost.

Najboljši dijaki se udeležijo simulacije delovanja Evropskega parlamenta Evrošola v Strasbourgu v Franciji v šolskem letu 2021/22, če bodo epidemiološke razmere dovoljevale izvedbo simulacij.

Dijaki ambasadorji Anteja Garmut, Rok Tuš in Marko Rafolt