Aktivnosti ob dnevu Evrope

KAKŠEN POMEN IMA EU V NAŠEM VSAKDANJEM ŽIVLJENJU IN KAJ EVROPA POČNE ZAME?

Izbrana smer prihodnjega razvoja EU se bo najbolj dotaknila generacije današnjih mladih. Zato smo mnoge dijake, ki imajo veselje do kritičnega razmišljanja, spodbujali k premisleku.

Ker ustvarjalnosti ne gre omejevati niti v vsebini niti v formi, so lahko svojo vizijo EU, v kateri bi si želeli živeti v prihodnje, predstavili v Tednu Evrope, med 5. in 14. majem bodisi v obliki eseja, fotografije, videa, umetniškega izdelka bodisi v drugi izbrani obliki.

Spraševali smo se, kako Evropa vpliva na naše vsakdanje življenje? Kakšen vpliv ima na naše šolanje, zaposlovanje, zdravstvo, preživljanje prostega časa, potovanja, varnost, potrošniške izbire in socialne pravice? Kako je Evropa prisotna v naših krajih, mestih in regijah?

Ugotovili smo, da kot evropski državljani uživamo osnovne ugodnosti, ki jih jemljemo za samoumevne. Živimo na celini, na kateri vlada mir, smo del največjega svetovnega gospodarstva ter običajno svobodno potujemo v druge države EU in tam živimo.

Je pa res, da se EU trenutno sooča z različnimi izzivi, od zdravstvenih, gospodarskih do okoljskih. Veliko državljanov je izgubilo zaupanje v politike. Pojavljajo se dvomi v zvezi z nekaterimi dosežki evropskega povezovanja, kot je prosto gibanje oseb. Spoznali smo, da ob upoštevanju teh izzivov trenutne politične smernice vsebujejo šest ključnih ciljev za Evropo:

  1. evropski zeleni dogovor,
  2. gospodarstvo v službi ljudi,
  3. Evropa, pripravljena na digitalno dobo,
  4. spodbujanje evropskega načina življenja,
  5. močnejša Evropa v svetu,
  6. nova spodbuda za evropsko demokracijo.